Wypróbuj przez 3 m-ce za 1 PLN

Windows Phone

Program do obsługi poczty jest domyślnie dostępny jako aplikacja w telefonie z systemem Windows Phone.

Aby przejść do konfiguracji konta e-mail w telefonie należy w systemie wejść w ikonę Ustawienia, a następnie wybrać opcję Poczta + konta.

Po jej otworzeniu wybierz opcję dodaj konto.

Konfiguracja mailboxpro

Do skonfigurowania konta pocztowego jacek@pronowicz.pl, założonego w domenie głównej na serwerze serii Active, potrzebujesz następujących parametrów:

  • serwer IMAP i SMTP: pronowicz.pl
  • login: jacek@pronowicz.pl
  • hasło

Uwaga!
W Twoim loginie zamiast domeny głównej można użyć dowolnej domeny dodatkowej, powiązanej z domeną główną, poprawnie skonfigurowanej w programie Active.admin, np. pronwoicz.pl.

W kolejnym kroku konfiguracji wybieramy pozycję zaawansowane.

Konfiguracja mailboxpro

W kolejnym kroku wprowadzamy podstawowe dane konta pocztowego – adres e-mail oraz hasło, a następnie wybieramy opcję dalej.

Konfiguracja mailboxpro

Na następnym etapie konfiguracji wybieramy opcję internetowa poczta e-mail.

Konfiguracja mailboxpro

W kolejnym kroku należy uzupełnić pozostałe niezbędne dane do połączenia z kontem poczty e-mail.

W serwer poczty przychodzącej należy wpisać nazwę serwera, na którym utworzone jest konto. Jako typ konta należy wybrać opcję IMAP4.

W Nazwie użytkownika należy wpisać pełny adres e-mail konta. W serwer poczty wychodzącej należy wpisać, podobnie jak w serwerze poczty przychodzącej, nazwę serwera, na którym utworzone jest konto.

Konfiguracja mailboxpro

W Nazwie użytkownika należy wpisać pełny adres e-mail konta. W serwer poczty wychodzącej należy wpisać, podobnie jak w serwerze poczty przychodzącej, nazwę serwera, na którym utworzone jest konto.

  • Wymagaj SSL dla poczty przychodzącej
  • Wymagaj SSL dla poczty wychodzącej

Konfiguracja mailboxpro

Aby zakończyć konfigurację konta poczty e-mail i nawiązać połączenie należy wybrać opcję Zaloguj.