Wypróbuj przez 3 m-ce za 1 PLN

Microsoft Office Outlook 2013

Program Microsoft Office Outlook 2013 to klient poczty, który stanowi część pakietu biurowego Microsoft Office 2013.

Do skonfigurowania konta pocztowego jacek@pronowicz.pl, założonego w domenie głównej na serwerze serii Active, potrzebujesz następujących parametrów:

  • serwer IMAP i SMTP: pronowicz.pl
  • login: jacek@pronowicz.pl
  • hasło

Uwaga!
W loginie zamiast domeny głównej można użyć dowolnej domeny dodatkowej, powiązanej z domeną główną i poprawnie skonfigurowanej w programie Active.admin, np. pronowicz.pl. W takim przypadku loginem będzie: jacek@pronowicz.pl.

Dodanie konfiguracji konta

Jeśli nie masz jeszcze skonfigurowanego żadnego konta w programie Outlook 2013 lub uruchamiasz program po raz pierwszy, w pierwszym powitalnym oknie kliknij przycisk Dalej.

Konfiguracja mailboxpro

Jeśli natomiast uruchamiasz program po raz kolejny, po jego otworzeniu wybierz zakładkę Plik. Następnie w nowym oknie kliknij w przycisk Dodaj konto.

Konfiguracja mailboxpro

W kolejnym kroku program może jeszcze zapytać Czy chcesz skonfigurować program Outlook na potrzeby łączenia z kontem e-mail?. Wybierz opcję Tak i kliknij przycisk Dalej.

Konfiguracja mailboxpro

Wybór rodzaju konfiguracji konta

W oknie Automatyczne konfigurowanie konta zaznacz opcję Ręczna konfiguracja lub obsługa dodatkowych typów serwera, a następnie kliknij w przycisk Dalej.

Konfiguracja mailboxpro

Wybór serwera obsługującego pocztę

W oknie Wybierz usługę zaznacz POP3 lub IMAP oraz potwierdź wybór, klikając w przycisk Dalej.

Konfiguracja mailboxpro

Wpisy konfiguracyjne: użytkownik, adres e-mail, serwer

W sekcji Informacje o użytkowniku, w polu Imię i nazwisko, wpisz nazwę użytkownika, która będzie widoczna we wszystkich wysyłanych przez Ciebie wiadomościach e-mail w polu OD. Następnie uzupełnij pełny adres e-mail, np. jacek@pronowicz.pl.

W sekcji Informacje o serwerze należy wybrać typ konta: IMAP oraz wpisać w obydwa pozostałe pola jednakowe nazwy serwerów poczty przychodzącej i wychodzącej SMTP np. pronowicz.pl.

W sekcji Informacje o logowaniu uzupełnij nazwę użytkownika, która powinna być taka sama jak konfigurowany adres e-mail, czyli jacek@pronowicz.pl. Wpisz hasło do swojego konta e-mail. Możesz także zaznaczyć opcję Zapamiętaj hasło, by nie wpisywać go przy każdym połączeniu się klienta poczty z Twoim kontem.

Uwaga! Nie przechodź jeszcze do kolejnego okna. W bieżącym oknie kliknij w przycisk Więcej ustawień ..., co spowoduje otwarcie okna Ustawienia internetowej poczty e-mail.

Konfiguracja mailboxpro

Uwierzytelnienie SMTP i połączenia z SSL

Konfigurując program pocztowy, należy włączyć funkcję uwierzytelnienia użytkownika serwera poczty wychodzącej (SMTP).

Aby ustawić uwierzytelnienie SMTP, należy w oknie Ustawienia internetowej poczty e-mail otworzyć zakładkę Serwer wychodzący. Kontynuując, należy zaznaczyć opcję Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelniania, a następnie wybrać opcję Użyj tych samych ustawień, co mój serwer poczty przychodzącej.

Konfiguracja mailboxpro

W celu zapewnienia bezpiecznych połączeń, możliwe jest skonfigurowanie połączeń z szyfrowaniem SSL dla serwerów poczty wychodzącej (SMTP) i przychodzącej (IMAP). Aby tego dokonać, wybierz zakładkę Zaawansowane. Dla serwera przychodzącego (IMAP) zaznacz opcje Ten serwer wymaga zaszyfrowanego połączenia (SSL), a dla serwera wychodzącego (SMTP) wybierz połączenie szyfrowane typu SSL oraz wpisz numery portów:

  • dla Serwer przychodzący (IMAP) - 993,
  • dla Serwer wychodzący (SMTP) - 465.

Zatwierdź zmiany przyciskiem OK.

Konfiguracja mailboxpro

Uwaga! Aby nastąpiła poprawna synchronizacja folderów skrzynki e-mail z serwerem, uzupełnij pole Ścieżka folderu głównego:, wpisując w nie: INBOX. (wielkimi literami oraz z kropką na końcu). Niestety z przyczyn zależnych od dostawcy oprogramowania (Microsoft) synchronizacja nie działa poprawnie dla wiadomości wysyłanych, przez co wiadomości wysyłane w programie Outlook 2013 będą zapisywane i widoczne jedynie w tym programie, a nie bezpośrednio na serwerze.

Uwaga! Aby korzystać z połączenia z serwerami poczty z SSL, należy podać nazwy serwerów IMAP i SMTP w kliencie pocztowym w postaci identyfikatora serwera, np. pronowicz.pl. Inne pola konfiguracyjne klienta pocztowego mogą zawierać nazwę domeny przekierowanej na serwer, czyli np. adres e-mail może być wpisany w postaci jacek@pronowicz.pl.

Podsumowanie

W oknie Ustawienia konta POP i IMAP można już kliknąć przycisk Dalej, a w kolejnym oknie Zakończ.

Konfiguracja mailboxpro

Program Microsoft Office Outlook 2013 został skonfigurowany do obsługi konta e-mail o adresie jacek@pronowicz.pl.