Wypróbuj przez 3 m-ce za 1 PLN

Mail - Mac OS

Program pocztowy Mail jest domyślnie zainstalowany na komputerach działających w środowisku OS X.

Do skonfigurowania konta pocztowego jacek@pronowicz.pl, założonego w na domenie głównej serwerze serii Active, potrzebujesz następujących parametrów:

  • serwer IMAP i SMTP: pronowicz.pl
  • login: jacek@pronowicz.pl
  • hasło

Uwaga!
W loginie zamiast domeny głównej można użyć dowolnej domeny dodatkowej, powiązanej z domeną główną i poprawnie skonfigurowanej w programie Active.admin, np. pronowicz.pl. W takim przypadku loginem będzie: jacek@pronowicz.pl.

Uruchomienie programu i wybór konta do konfiguracji

Otwórz program Mail, przejdź do paska menu u góry ekranu i wybierz Mail, a następnie Dodaj konto.

Konfiguracja mailboxpro

W oknie wybrania konta mailowego do konfiguracji wybierz opcję Dodaj inne konto pocztowe.

Konfiguracja mailboxpro

Dodanie konfiguracji konta

W oknie Dodaj konto Mail wpisz dane swojego konta.

W pole Pełna nazwa wpisz swoje dane, takie jak np. imię i nazwisko. W pole Adres e-mail wpisz pełny adres e-mail konfigurowanego konta, np. jacek@pronowicz.pl. W polu Hasło wpisz hasło dostępowe do konta, ustawione w programie Active.admin lub Active.office.

Konfiguracja mailboxpro

Aby kontynuować konfigurację konta, należy nacisnąć przycisk Utwórz.

Uwaga! Jeżeli konto mailowe nie będzie mogło zostać skonfigurowane automatycznie, po pojawieniu się komunikatu Konto musi zostać skonfigurowane ręcznie należy nacisnąć przycisk Dalej.

Konfiguracja mailboxpro

Ręczne wprowadzenie danych

W kolejnym kroku należy podać nazwy serwerów poczty przychodzącej (IMAP), np. pronowicz.pl. Pamiętaj, aby jako nazwę użytkownika podać pełny adres mailowy. Aby przejść do kolejnego kroku konfiguracji, naciśnij przycisk Dalej.

Konfiguracja mailboxpro

W kolejnym kroku wpisz port serwera poczty przychodzącej IMAP (143) oraz ustaw jako uwierzytelnienie opcję Hasło.

Uwaga! W przypadku korzystania z systemu Mac OS w wersji Mavericks, mogą wystąpić problemy z korzystaniem z poczty poprzez połączenie IMAP z wykorzystaniem połączenia szyfrowanego SSL. Sytuacja ta jest zależna od producenta systemu operacyjnego.

Konfiguracja mailboxpro

Aby kontynuować konfigurację konta, należy nacisnąć przycisk Dalej.

Wprowadzenie danych serwera SMTP

Wpisz w polu Serwer SMTP nazwę swojego serwera, na którym założone jest konto mailowe, np. pronowicz.pl. Następnie wpisz pełny adres mailowy jako nazwę użytkownika i hasło do konta e-mail.

Konfiguracja mailboxpro

Aby zakończyć konfigurację konta mailowego, należy nacisnąć przycisk Utwórz.

Podsumowanie

Program Mail został skonfigurowany do obsługi konta e-mail o adresie jacek@pronowicz.pl.