Wypróbuj przez 3 m-ce za 1 PLN

Konto z uprawnieniami administracyjnymi.

Uprawnienia administracyjne są to dodatkowe uprawnienia Konta Użytkownika. Użytkownik posiadający jedno Konto posiada uprawnienia administracyjne dla tego Konta. Jeżeli Użytkownik posiada więcej kont, tylko jedno z nich przez niego wskazane posiada Uprawnienia administracyjne.

Konto posiadające uprawnienia administracyjne służy jako konto z którego nadesłana korespondencja będzie wiążąca dla Usługodawcy w zakresie odstąpienia, wypowiedzenia, przedłużenia czy poszerzenia zakresu Umowy. Użytkownik zalogowany do Panelu Klienta (https://panel.mailbox.pro/) będzie miał możliwość zmiany i/lub poprawienia danych, przedłużenia Umowy, odstąpienia od Umowy, wypowiedzenia Umowy, pobrania faktury do wszystkich Kont widocznych w jego Panelu Klienta.