Wypróbuj przez 3 m-ce za 1 PLN

Konfiguracja poczty Gmail

Do obsługi kilku kont poczty elektronicznej jednocześnie zwykle korzysta się z programów specjalnie do tego przygotowanych, jak choćby Outlook Express, czy Thunderbird. Ale nie jest to jedyna możliwość. Można też odpowiednio skonfigurować konto pocztowe Google (czyli Gmail) tak, aby pobierało ono pocztę z innych kont, trzymając ją w jednym tylko miejscu. Wykonanie tego jest na prawdę łatwe.

Po zalogowaniu się na konto Gmail należy w prawej części okna kliknąć ikonkę koła zębatego, aby rozwinęło się menu podręczne. W nim wybieramy i klikamy na opcję Ustawienia.

Gmail config

Po przeładowaniu strony, w jej górnej części będzie wyświetlona pozioma lista zakładek, spośród których wybieramy nas interesującą – czyli Konta.

Gmail config

Wówczas to wyświetlone zostaną opcje naszego obecnego konta Gmail oraz ewentualnych innych kont zewnętrznych podpiętych pod pocztę Google. Aby dodać nowe konto (lub nasze pierwsze zewnętrzne konto) klikamy opcję Dodaj konto pocztowe.

Gmail config

W wyświetlonym w ten sposób okienku należy podać adres email konta, które chcemy dopiąć do Gmaila, a następnie klikamy przycisk Dalej.

Gmail config

Gmail config

W kolejnym oknie musimy wpisać dane konfiguracyjne dla konta zewnętrznego, czyli nazwę użytkownika, przy pomocy jakiej logujemy się do konta zewnętrznego, hasło do tego konta oraz adres serwera POP. Ten ostatni jest zależny od dostawcy usług mailowych, dla kilku popularniejszych kont poczty elektronicznej wyglądają one następująco:

  • Wirtualna Polska: pop3.wp.pl
  • Onet: pop3.poczta.onet.pl
  • Interia: poczta.interia.pl (w tym przypadku należy też zmienić port na 995)
  • o2.pl: poczta.o2.pl (w tym przypadku należy też zmienić port na 995)

Gmail config

Na koniec klikamy przycisk Dodaj konto.