Wypróbuj przez 3 m-ce za 1 PLN

iPhone Mail

Program do obsługi poczty jest domyślnie dostępny jako aplikacja w telefonie iPhone. Aby przejść do konfiguracji konta e-mail w urządzeniu, należy odnaleźć aplikację, która to umożliwi. W tym celu należy przejść do zakładki Ustawienia oraz wybrać opcję Poczta, kontakty, inne.

Konfiguracja mailboxpro

Do skonfigurowania konta pocztowego jacek@pronowicz.pl, założonego w domenie głównej na serwerze serii Active, potrzebujesz następujących parametrów:

  • serwer IMAP i SMTP: pronowicz.pl
  • login: jacek@pronowicz.pl
  • hasło

Uwaga!
W Twoim loginie zamiast domeny głównej można użyć dowolnej domeny dodatkowej powiązanej z domeną główną, poprawnie skonfigurowanej w programie Active.admin, np. pronowicz.pl.

Konfiguracja konta pocztowego

W kolejnym kroku dodawać będziemy nowe konto pocztowe, dlatego wybieramy opcję Dodaj konto... Konfigurowane będzie własne konto pocztowe, w tym celu wybierz Inne, a następnie Dodaj konto pocztowe.

Konfiguracja mailboxproKonfiguracja mailboxpro

Wprowadzenie danych konfiguracyjnych

W tym kroku wprowadzamy dane konta pocztowego – nazwę konta pocztowego, serwery poczty przychodzącej oraz serwery poczty wychodzącej . Po krótkiej weryfikacji wprowadzonych danych otrzymamy informację o prawidłowej konfiguracji konta.

serwer IMAP i SMTP: pronowicz.pl
login: jacek@pronowicz.pl

Konfiguracja mailboxpro

Zapisujemy ustawienia konta poprzez wybranie opcji Zachowaj.

Poczta przychodząca oraz poczta wychodząca

W opcji Ustawienia widzimy teraz nowo utworzone konto pocztowe. W celu jego dalszej konfiguracji należy wybrać je z listy, a następnie przejść do opcji Zaawansowane, gdzie będzie można skonfigurować ewentualne szyfrowanie SSL oraz porty.

Konfiguracja mailboxpro

W oknie Zaawansowane można wyłączyć/włączyć SSL, wybrać opcję usuwania wiadomości ( w przypadku połączenia poprzez protokół IMAP usunięte wiadomości na telefonie zostaną usunięte również na serwerze) oraz uwierzytelniania poprzez Hasło.

W zależności od rodzaju zabezpieczeń zmieniają się numery portów

  • Serwer poczty przychodzącej (IMAP) SSL – 993, bez szyfrowania – 143
  • Serwer poczty wychodzącej SSL – 465, bez szyfrowania - 587

Konfiguracja mailboxpro