Wypróbuj przez 3 m-ce za 1 PLN

iPad Mail

Program do obsługi poczty jest domyślnie dostępny jako aplikacja w urządzeniu. Aby przejść do konfiguracji konta e-mail, należy odnaleźć aplikację, która to umożliwi. W tym celu należy przejść do zakładki Ustawienia oraz wybrać opcję Poczta, kontakty, inne.

Konfiguracja mailboxpro

Do skonfigurowania konta pocztowego jacek@pronowicz.pl, założonego w domenie głównej na serwerze serii Active, potrzebujesz następujących parametrów:

  • serwer IMAP i SMTP: pronowicz.pl
  • login: jacek@pronowicz.pl
  • hasło

Uwaga!
W Twoim loginie zamiast domeny głównej można użyć dowolnej domeny dodatkowej, powiązanej z domeną główną, poprawnie skonfigurowanej w programie Active.admin, np. pronwoicz.pl.

Konfiguracja mailboxpro

Wprowadzenie danych konfiguracyjnych

W tym kroku wprowadzamy dane konta pocztowego:

  • nazwę konta pocztowego,
  • serwery poczty przychodzącej
  • serwery poczty wychodzącej

Po krótkiej weryfikacji wprowadzonych danych otrzymamy informację o prawidłowej konfiguracji konta.

Konfiguracja mailboxpro

Poczta przychodząca oraz poczta wychodząca

W opcji Ustawienia widzimy teraz nowo utworzone konto pocztowe. W celu jego dalszej konfiguracji należy wybrać je z listy. Następnie przechodzimy do opcji Zaawansowane, gdzie będzie można skonfigurować ewentualne szyfrowanie SSL oraz porty.

W zależności od rodzaju zabezpieczeń zmieniają się numery portów

  • Serwer poczty przychodzącej (IMAP) SSL – 993, bez szyfrowania – 143
  • Serwer poczty wychodzącej SSL – 465, bez szyfrowania - 587