Wypróbuj przez 3 m-ce za 1 PLN

Android Mail

Program do obsługi poczty jest domyślnie dostępny jako aplikacja w telefonie z systemem Android.

Uwaga! Konfiguracja programu pocztowego może się różnić w zależności od wersji systemu Android oraz producenta telefonu.

Aby przejść do konfiguracji konta e-mail w urządzeniu, należy odnaleźć aplikację, która to umożliwi. Może być ona dostępna po wybraniu ustawień systemu Android, Aplikacji lub też bezpośrednio dostępna na głównym ekranie.
Do skonfigurowania konta pocztowego jacek@pronowicz.pl, założonego w domenie głównej na serwerze serii Active, potrzebujesz następujących parametrów:

  • serwer IMAP i SMTP: pronowicz.pl
  • login: jacek@pronowicz.pl
  • hasło

Uwaga!
W Twoim loginie zamiast domeny głównej można użyć dowolnej domeny dodatkowej, powiązanej z domeną główną, poprawnie skonfigurowanej w programie Active.admin, np. pronowicz.pl.

Konfiguracja konta pocztowego

Po uruchomieniu aplikacji do obsługi poczty wybieramy opcję Dodaj konto która umożliwi przejście do formularza dodawania konta e-mail.

Konfiguracja mailboxpro

Po przejściu do pełnego formularza należy uzupełnić dane swojego konta e-mail. Po wpisaniu nazwy konta pocztowego oraz hasła, a następnie przejściu do kolejnego kroku pojawi się możliwość wyboru typu konta.

Konfiguracja mailboxpro

Po wyborze konta IMAP przejdziesz do kolejnego etapu konfiguracji.

Poczta przychodząca oraz poczta wychodząca

Konfiguracja mailboxpro

Jako nazwę użytkownika należy podać pełny adres e-mail.

Jako Serwer poczty przychodzącej e-mail (IMAP) oraz Serwer poczty wychodzącej (SMTP) podaj nazwę swojego serwera pronowicz.pl.

Zaznacz również opcję, iż serwer poczty wychodzącej wymaga uwierzytelnienia.

Podczas konfigurowania serwerów poczty przychodzącej oraz wychodzącej możesz również wybrać tryb zabezpieczenia SSL – połączenie szyfrowane lub połączenie bez szyfrowania. W zależności od rodzaju zabezpieczeń zmieniają się numery portów:

  • Serwer poczty przychodzącej (IMAP) SSL – 993, bez szyfrowania – 143
  • Serwer poczty wychodzącej SSL – 465, bez szyfrowania - 587

W kolejnych krokach w zależności od aplikacji do obsługi poczty dostępne mogą być również opcje do konfiguracji własnych ustawień konta pocztowego. Po wybraniu własnych preferencji należy przejść do kolejnego kroku, w którym nastąpi potwierdzenie wprowadzonych danych oraz zakończenie konfiguracji konta pocztowego.